Watt Power Volt

BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050

BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050

BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050
BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050. 1x BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050. 61 21 1 371 405. 61 21 6 927 453. 61 21 7 567 390.

A 001 541 08 01. A 001 541 35 01.

A 001 541 38 01. A 001 541 44 01. A 001 541 74 01. A 001 541 78 01. 1984 ccm, 85 KW, 115 PS.

2435 ccm, 103 KW, 140 PS. 2324 ccm, 110 KW, 150 PS.

1395 ccm, 90 KW, 122 PS. 1985 ccm, 127 KW, 172 PS. 1595 ccm, 74 KW, 100 PS.

1781 ccm, 92 KW, 125 PS. 1560 ccm, 85 KW, 115 PS. 1560 ccm, 88 KW, 120 PS. 1199 ccm, 96 KW, 131 PS.

1598 ccm, 115 KW, 156 PS. 1560 ccm, 68 KW, 92 PS. 1997 ccm, 110 KW, 150 PS. 1984 ccm, 120 KW, 163 PS.

2319 ccm, 176 KW, 239 PS. 1781 ccm, 110 KW, 150 PS.

2435 ccm, 106 KW, 144 PS. 1796 ccm, 88 KW, 120 PS. 1781 ccm, 132 KW, 180 PS.

998 ccm, 51 KW, 69 PS. 1199 ccm, 81 KW, 110 PS. 1997 ccm, 133 KW, 180 PS. 1582 ccm, 94 KW, 126 PS.

1395 ccm, 92 KW, 125 PS. 1581 ccm, 58 KW, 79 PS. 1598 ccm, 81 KW, 110 PS. 1560 ccm, 73 KW, 99 PS. 2383 ccm, 66 KW, 90 PS.

1798 ccm, 141 KW, 192 PS. 1798 ccm, 132 KW, 180 PS. 1598 ccm, 121 KW, 165 PS. 1299 ccm, 63 KW, 86 PS. 2792 ccm, 150 KW, 204 PS.

2383 ccm, 69 KW, 94 PS. 1895 ccm, 77 KW, 105 PS. 2435 ccm, 125 KW, 170 PS.

2435 ccm, 121 KW, 165 PS. 1761 ccm, 81 KW, 110 PS.

1948 ccm, 118 KW, 160 PS. 1598 ccm, 86 KW, 117 PS. 1997 ccm, 104 KW, 141 PS. 1896 ccm, 47 KW, 64 PS. 2319 ccm, 184 KW, 250 PS.

1781 ccm, 154 KW, 210 PS. 1998 ccm, 113 KW, 154 PS. 1581 ccm, 76 KW, 103 PS. 1582 ccm, 100 KW, 136 PS.

1998 ccm, 97 KW, 132 PS. 1985 ccm, 113 KW, 154 PS. 1895 ccm, 87 KW, 118 PS. 1868 ccm, 51 KW, 69 PS. 1998 ccm, 80 KW, 109 PS.

1896 ccm, 81 KW, 110 PS. 1595 ccm, 74 KW, 101 PS. 1994 ccm, 100 KW, 136 PS.

1910 ccm, 77 KW, 105 PS. 2387 ccm, 99 KW, 135 PS. 1997 ccm, 99 KW, 135 PS. 1985 ccm, 147 KW, 200 PS. 1981 ccm, 82 KW, 112 PS.

1997 ccm, 66 KW, 90 PS. 1995 ccm, 97 KW, 132 PS. 1764 ccm, 101 KW, 137 PS.

2199 ccm, 110 KW, 150 PS. 1834 ccm, 92 KW, 125 PS. 1995 ccm, 80 KW, 109 PS. 1905 ccm, 78 KW, 107 PS.

1905 ccm, 76 KW, 103 PS. 1769 ccm, 43 KW, 58 PS. 1371 ccm, 28 KW, 38 PS. 1905 ccm, 51 KW, 69 PS. 1587 ccm, 80 KW, 109 PS. 1783 ccm, 90 KW, 122 PS. 1995 ccm, 78 KW, 106 PS. 1995 ccm, 129 KW, 175 PS. 1905 ccm, 116 KW, 158 PS. 1998 ccm, 103 KW, 140 PS. 1994 ccm, 145 KW, 197 PS. 1984 ccm, 85 KW, 116 PS. 2922 ccm, 147 KW, 200 PS. 2492 ccm, 110 KW, 150 PS.

1.8 T 20V Cupra. 1781 ccm, 115 KW, 156 PS. 1596 ccm, 75 KW, 102 PS.

1756 ccm, 100 KW, 136 PS. 2959 ccm, 136 KW, 185 PS. 2959 ccm, 141 KW, 192 PS. 2499 ccm, 69 KW, 94 PS. 2499 ccm, 55 KW, 75 PS.

1995 ccm, 59 KW, 80 PS. 1995 ccm, 58 KW, 79 PS. 2445 ccm, 52 KW, 71 PS. 2499 ccm, 72 KW, 98 PS. 2307 ccm, 75 KW, 102 PS.

1779 ccm, 85 KW, 116 PS. 1962 ccm, 94 KW, 128 PS. 1769 ccm, 84 KW, 114 PS.

2393 ccm, 81 KW, 110 PS. 2165 ccm, 74 KW, 101 PS. 1795 ccm, 107 KW, 145 PS. 1834 ccm, 88 KW, 120 PS. 2068 ccm, 44 KW, 60 PS.

2165 ccm, 67 KW, 91 PS. 1721 ccm, 50 KW, 68 PS. 1994 ccm, 74 KW, 100 PS.

1994 ccm, 88 KW, 120 PS. 1397 ccm, 35 KW, 48 PS. 1647 ccm, 48 KW, 65 PS. 1984 ccm, 55 KW, 75 PS. 2290 ccm, 165 KW, 224 PS.

1985 ccm, 151 KW, 205 PS. 2290 ccm, 169 KW, 230 PS. 1997 ccm, 100 KW, 136 PS. 1390 ccm, 74 KW, 100 PS. 1422 ccm, 55 KW, 75 PS. 1299 ccm, 61 KW, 83 PS. 1049 ccm, 37 KW, 50 PS. 1995 ccm, 63 KW, 85 PS.

2370 ccm, 44 KW, 60 PS. 1372 ccm, 53 KW, 72 PS.

1372 ccm, 87 KW, 118 PS. 1390 ccm, 55 KW, 75 PS. 1598 ccm, 77 KW, 105 PS. 2435 ccm, 195 KW, 265 PS. 2435 ccm, 147 KW, 200 PS.

1756 ccm, 81 KW, 110 PS. 3.0 V6 24V 4WD. 2967 ccm, 145 KW, 197 PS. 2946 ccm, 152 KW, 207 PS. 1989 ccm, 91 KW, 124 PS. 1769 ccm, 44 KW, 60 PS. 3188 ccm, 165 KW, 224 PS. 1948 ccm, 147 KW, 200 PS.

1948 ccm, 121 KW, 165 PS. 1995 ccm, 130 KW, 177 PS. 1995 ccm, 121 KW, 165 PS. 1995 ccm, 86 KW, 117 PS.

1756 ccm, 80 KW, 109 PS. 1761 ccm, 66 KW, 90 PS. 1905 ccm, 77 KW, 105 PS.

2165 ccm, 83 KW, 113 PS. 1995 ccm, 105 KW, 143 PS.

2298 ccm, 97 KW, 132 PS. 1595 ccm, 75 KW, 102 PS. 1998 ccm, 79 KW, 107 PS. 1598 ccm, 92 KW, 125 PS.

1995 ccm, 109 KW, 148 PS. 1995 ccm, 106 KW, 144 PS. 2656 ccm, 127 KW, 173 PS. 1996 ccm, 148 KW, 201 PS. 2324 ccm, 125 KW, 170 PS. 2497 ccm, 130 KW, 177 PS. 1999 ccm, 95 KW, 129 PS. 1390 ccm, 77 KW, 105 PS. 2771 ccm, 142 KW, 193 PS. 1796 ccm, 86 KW, 117 PS. 1597 ccm, 70 KW, 95 PS. 1998 ccm, 74 KW, 101 PS.

1498 ccm, 65 KW, 88 PS. 1998 ccm, 81 KW, 110 PS. 1749 ccm, 85 KW, 115 PS.

2387 ccm, 103 KW, 140 PS. 1910 ccm, 81 KW, 110 PS.

1985 ccm, 110 KW, 150 PS. 2179 ccm, 98 KW, 133 PS. 1596 ccm, 77 KW, 105 PS.

1372 ccm, 52 KW, 71 PS. 1984 ccm, 88 KW, 120 PS. 1796 ccm, 85 KW, 115 PS. 2497 ccm, 140 KW, 190 PS. 2497 ccm, 118 KW, 160 PS. 1990 ccm, 80 KW, 109 PS. 1905 ccm, 55 KW, 75 PS. 1870 ccm, 47 KW, 64 PS. 2493 ccm, 124 KW, 169 PS. 3999 ccm, 202 KW, 275 PS. 1984 ccm, 132 KW, 180 PS. 2959 ccm, 135 KW, 184 PS. 1597 ccm, 78 KW, 106 PS.

1527 ccm, 42 KW, 57 PS. 1299 ccm, 60 KW, 82 PS.

2959 ccm, 147 KW, 200 PS. 1697 ccm, 42 KW, 57 PS. 1997 ccm, 79 KW, 107 PS. 1984 ccm, 96 KW, 130 PS.

1364 ccm, 55 KW, 75 PS. 1584 ccm, 72 KW, 98 PS. 1796 ccm, 90 KW, 122 PS. 1834 ccm, 90 KW, 122 PS.

2922 ccm, 144 KW, 196 PS. 1834 ccm, 84 KW, 114 PS.

1794 ccm, 99 KW, 135 PS. 1948 ccm, 120 KW, 163 PS. 1998 ccm, 102 KW, 139 PS. 1910 ccm, 85 KW, 116 PS.

1796 ccm, 100 KW, 136 PS. 1588 ccm, 85 KW, 116 PS. 2230 ccm, 116 KW, 158 PS. 2946 ccm, 150 KW, 204 PS. 1398 ccm, 50 KW, 68 PS.

1998 ccm, 110 KW, 150 PS. 1998 ccm, 154 KW, 210 PS. 2979 ccm, 170 KW, 231 PS. 2494 ccm, 141 KW, 192 PS.

2387 ccm, 110 KW, 150 PS. 3189 ccm, 177 KW, 241 PS. 2316 ccm, 100 KW, 136 PS. 1769 ccm, 85 KW, 115 PS. 1796 ccm, 118 KW, 160 PS.

1990 ccm, 90 KW, 122 PS. 1984 ccm, 110 KW, 150 PS. 2521 ccm, 221 KW, 300 PS. 1781 ccm, 120 KW, 163 PS.

1998 ccm, 108 KW, 147 PS. 2362 ccm, 125 KW, 170 PS. 2521 ccm, 154 KW, 210 PS. 1997 ccm, 130 KW, 177 PS.

1.8 T Cupra R. 1781 ccm, 165 KW, 225 PS. 1597 ccm, 76 KW, 103 PS. 1998 ccm, 129 KW, 175 PS.

7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ. 3189 ccm, 170 KW, 231 PS. 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF.

2500 ccm, 100 KW, 136 PS. 2500 ccm, 122 KW, 166 PS.

2165 ccm, 85 KW, 115 PS. 1986 ccm, 86 KW, 117 PS.

1986 ccm, 76 KW, 103 PS. 1986 ccm, 118 KW, 160 PS. 1986 ccm, 120 KW, 163 PS. 1971 ccm, 79 KW, 107 PS.

1598 ccm, 85 KW, 115 PS. 2362 ccm, 120 KW, 163 PS. 3189 ccm, 173 KW, 235 PS. 1796 ccm, 110 KW, 150 PS.

5998 ccm, 412 KW, 560 PS. 2171 ccm, 125 KW, 170 PS.

2946 ccm, 155 KW, 211 PS. 1598 ccm, 74 KW, 101 PS.

1975 ccm, 105 KW, 143 PS. 1599 ccm, 77 KW, 105 PS.

1990 ccm, 92 KW, 125 PS. 1975 ccm, 103 KW, 140 PS.

1984 ccm, 147 KW, 200 PS. 2967 ccm, 149 KW, 203 PS.

1560 ccm, 80 KW, 109 PS. 799 ccm, 30 KW, 41 PS. 1598 ccm, 55 KW, 75 PS.

2401 ccm, 191 KW, 260 PS. 1598 ccm, 74 KW, 100 PS.

1248 ccm, 51 KW, 70 PS. 4601 ccm, 191 KW, 260 PS. 1749 ccm, 85 KW, 116 PS. 1997 ccm, 103 KW, 140 PS.

1796 ccm, 81 KW, 110 PS. 1995 ccm, 110 KW, 150 PS. 1998 ccm, 154 KW, 209 PS. 2792 ccm, 184 KW, 250 PS.

1781 ccm, 66 KW, 90 PS. 1795 ccm, 88 KW, 120 PS. 1795 ccm, 118 KW, 160 PS. 1984 ccm, 136 KW, 185 PS.

1596 ccm, 85 KW, 115 PS. 1985 ccm, 87 KW, 118 PS. 1986 ccm, 110 KW, 150 PS. 1986 ccm, 100 KW, 136 PS. 1781 ccm, 55 KW, 75 PS.

2501 ccm, 72 KW, 98 PS. 2792 ccm, 128 KW, 174 PS. 1756 ccm, 71 KW, 97 PS.

1984 ccm, 162 KW, 220 PS. 2230 ccm, 120 KW, 163 PS. 2316 ccm, 105 KW, 143 PS.

2497 ccm, 160 KW, 218 PS. 2996 ccm, 195 KW, 265 PS.

1796 ccm, 103 KW, 140 PS. 1422 ccm, 51 KW, 70 PS. 1422 ccm, 59 KW, 80 PS. 1896 ccm, 77 KW, 105 PS.

1910 ccm, 74 KW, 100 PS. 1598 ccm, 110 KW, 150 PS. 1560 ccm, 66 KW, 90 PS.

1968 ccm, 125 KW, 170 PS. 2521 ccm, 162 KW, 220 PS. 1390 ccm, 103 KW, 140 PS. 1390 ccm, 125 KW, 170 PS.

2521 ccm, 147 KW, 200 PS. 1761 ccm, 74 KW, 101 PS. 1598 ccm, 88 KW, 120 PS. 1984 ccm, 177 KW, 240 PS. 1390 ccm, 63 KW, 86 PS.

1984 ccm, 169 KW, 230 PS. 1597 ccm, 80 KW, 109 PS. 1764 ccm, 99 KW, 135 PS.

1794 ccm, 65 KW, 88 PS. 1794 ccm, 81 KW, 110 PS. 1995 ccm, 76 KW, 103 PS. 1995 ccm, 85 KW, 116 PS. 1995 ccm, 99 KW, 135 PS.

2165 ccm, 79 KW, 107 PS. 2461 ccm, 120 KW, 163 PS. 2165 ccm, 79 KW, 108 PS. 1984 ccm, 125 KW, 170 PS.

2458 ccm, 133 KW, 181 PS. 2664 ccm, 104 KW, 141 PS. 2849 ccm, 110 KW, 150 PS. 2494 ccm, 107 KW, 146 PS.

2165 ccm, 70 KW, 95 PS. 2494 ccm, 110 KW, 150 PS. 2788 ccm, 121 KW, 165 PS. 2788 ccm, 125 KW, 170 PS. 2788 ccm, 130 KW, 177 PS.

2788 ccm, 135 KW, 184 PS. 1905 ccm, 70 KW, 95 PS.

1905 ccm, 75 KW, 102 PS. 1905 ccm, 80 KW, 109 PS. 1905 ccm, 88 KW, 120 PS. 1905 ccm, 90 KW, 122 PS.

1905 ccm, 108 KW, 147 PS. 2347 ccm, 85 KW, 116 PS. 2347 ccm, 96 KW, 131 PS. 2347 ccm, 94 KW, 128 PS. 2500 ccm, 89 KW, 121 PS.

2500 ccm, 115 KW, 156 PS. 2350 ccm, 94 KW, 128 PS. 1796 ccm, 51 KW, 69 PS. 1971 ccm, 58 KW, 79 PS. 1971 ccm, 62 KW, 84 PS. 1598 ccm, 91 KW, 124 PS. 799 ccm, 33 KW, 45 PS.

1998 ccm, 89 KW, 121 PS. 1968 ccm, 103 KW, 140 PS. 2435 ccm, 142 KW, 193 PS.

1998 ccm, 112 KW, 152 PS. 1798 ccm, 118 KW, 160 PS. 2495 ccm, 110 KW, 150 PS. 2693 ccm, 90 KW, 122 PS.

1591 ccm, 90 KW, 122 PS. 2693 ccm, 92 KW, 125 PS. 2693 ccm, 95 KW, 129 PS. 2521 ccm, 169 KW, 230 PS. 1390 ccm, 110 KW, 150 PS.

1390 ccm, 90 KW, 122 PS. 1290 ccm, 44 KW, 60 PS. 1472 ccm, 50 KW, 68 PS.

1397 ccm, 70 KW, 95 PS. 1472 ccm, 54 KW, 73 PS. 1349 ccm, 55 KW, 75 PS. 1498 ccm, 76 KW, 103 PS. 1349 ccm, 63 KW, 86 PS.

1580 ccm, 66 KW, 90 PS. 1580 ccm, 71 KW, 97 PS.

1580 ccm, 55 KW, 75 PS. 1598 ccm, 82 KW, 112 PS.

1461 ccm, 50 KW, 68 PS. 1461 ccm, 63 KW, 86 PS. 1461 ccm, 76 KW, 103 PS.

1461 ccm, 78 KW, 106 PS. 1798 ccm, 93 KW, 126 PS. 1905 ccm, 72 KW, 98 PS. 1905 ccm, 94 KW, 128 PS.

2480 ccm, 110 KW, 150 PS. 2494 ccm, 125 KW, 170 PS. 1.9 SPort MI-16 4x4. 2.0 T 16 X4.

1998 ccm, 144 KW, 196 PS. 2664 ccm, 106 KW, 144 PS. 1796 ccm, 55 KW, 75 PS. 2986 ccm, 138 KW, 188 PS.

1796 ccm, 60 KW, 82 PS. 1971 ccm, 71 KW, 97 PS. 1971 ccm, 72 KW, 98 PS. 1995 ccm, 81 KW, 110 PS.

1749 ccm, 92 KW, 125 PS. 1587 ccm, 66 KW, 90 PS.

1971 ccm, 69 KW, 94 PS. 1361 ccm, 37 KW, 50 PS. 1905 ccm, 47 KW, 64 PS.

1905 ccm, 66 KW, 90 PS. 1798 ccm, 88 KW, 120 PS. 2985 ccm, 132 KW, 180 PS. 1581 ccm, 55 KW, 75 PS. 1581 ccm, 57 KW, 78 PS.

1595 ccm, 66 KW, 90 PS. 1756 ccm, 76 KW, 103 PS. 1995 ccm, 83 KW, 113 PS. 1995 ccm, 102 KW, 139 PS. 1995 ccm, 107 KW, 146 PS.

2985 ccm, 143 KW, 194 PS. 2985 ccm, 147 KW, 200 PS.

3210 ccm, 147 KW, 200 PS. 3295 ccm, 140 KW, 190 PS. 1302 ccm, 33 KW, 45 PS. 1698 ccm, 44 KW, 60 PS. 1698 ccm, 42 KW, 57 PS. 1372 ccm, 51 KW, 70 PS. 1399 ccm, 50 KW, 68 PS.

2792 ccm, 188 KW, 256 PS. 1598 ccm, 128 KW, 174 PS.

1372 ccm, 82 KW, 112 PS. 1498 ccm, 55 KW, 75 PS. 1995 ccm, 85 KW, 115 PS.

1756 ccm, 77 KW, 105 PS. 1995 ccm, 124 KW, 169 PS. 903 ccm, 33 KW, 45 PS. 1372 ccm, 51 KW, 69 PS. 1390 ccm, 118 KW, 160 PS.

2127 ccm, 114 KW, 155 PS. 2315 ccm, 81 KW, 110 PS. 1390 ccm, 63 KW, 85 PS. 2315 ccm, 83 KW, 113 PS. 2316 ccm, 96 KW, 131 PS.

2316 ccm, 85 KW, 115 PS. 2127 ccm, 80 KW, 109 PS. 2316 ccm, 83 KW, 113 PS. 2316 ccm, 98 KW, 133 PS. 1397 ccm, 47 KW, 64 PS.

1397 ccm, 51 KW, 70 PS. 1397 ccm, 52 KW, 71 PS. 1986 ccm, 70 KW, 95 PS.

2316 ccm, 84 KW, 114 PS. 2316 ccm, 114 KW, 156 PS. 2499 ccm, 70 KW, 95 PS. 1986 ccm, 82 KW, 112 PS. 1397 ccm, 46 KW, 63 PS. 1397 ccm, 50 KW, 68 PS. 1986 ccm, 65 KW, 88 PS.

1986 ccm, 66 KW, 90 PS. 1986 ccm, 75 KW, 102 PS. 1986 ccm, 80 KW, 109 PS. 1986 ccm, 83 KW, 113 PS.

1721 ccm, 70 KW, 95 PS. 1721 ccm, 80 KW, 109 PS. 1721 ccm, 88 KW, 120 PS. 1721 ccm, 75 KW, 102 PS. 1721 ccm, 90 KW, 122 PS. 1721 ccm, 64 KW, 87 PS. 1794 ccm, 66 KW, 90 PS.

1984 ccm, 105 KW, 143 PS. 1598 ccm, 103 KW, 140 PS. 1948 ccm, 103 KW, 140 PS.

1998 ccm, 84 KW, 114 PS. 2959 ccm, 138 KW, 188 PS. 1794 ccm, 79 KW, 107 PS.

1794 ccm, 67 KW, 91 PS. 1870 ccm, 48 KW, 65 PS. 1985 ccm, 74 KW, 101 PS. 1985 ccm, 79 KW, 107 PS. 1985 ccm, 81 KW, 110 PS.

1985 ccm, 85 KW, 115 PS. 1985 ccm, 118 KW, 160 PS. 1985 ccm, 107 KW, 146 PS. 1985 ccm, 129 KW, 175 PS. 1985 ccm, 93 KW, 126 PS.

1985 ccm, 104 KW, 141 PS. 1985 ccm, 132 KW, 180 PS. 1985 ccm, 92 KW, 125 PS. 1985 ccm, 94 KW, 128 PS. 2.0 -16 ND Turbo. 1985 ccm, 120 KW, 163 PS. 2.0 -16 Turbo CS. 1985 ccm, 136 KW, 185 PS. 1248 ccm, 55 KW, 75 PS. 1390 ccm, 59 KW, 80 PS. 1985 ccm, 96 KW, 131 PS. 2494 ccm, 126 KW, 171 PS. 2.0 -16 Turbo CD. 1985 ccm, 108 KW, 147 PS. 3239 ccm, 146 KW, 199 PS. 2.4 T XC AWD. 1996 ccm, 66 KW, 90 PS. 1996 ccm, 83 KW, 113 PS. 1598 ccm, 66 KW, 90 PS. 1998 ccm, 94 KW, 128 PS. 1996 ccm, 85 KW, 116 PS. 1461 ccm, 62 KW, 84 PS.

1996 ccm, 75 KW, 102 PS. 1996 ccm, 77 KW, 105 PS. 2919 ccm, 108 KW, 147 PS. 2919 ccm, 117 KW, 159 PS. 3590 ccm, 136 KW, 185 PS.

1996 ccm, 87 KW, 118 PS. 1994 ccm, 103 KW, 140 PS. 2494 ccm, 123 KW, 167 PS. 2494 ccm, 127 KW, 173 PS.

2675 ccm, 130 KW, 177 PS. 1994 ccm, 98 KW, 133 PS. 1996 ccm, 90 KW, 122 PS. 1996 ccm, 100 KW, 136 PS.

1996 ccm, 132 KW, 180 PS. 2675 ccm, 124 KW, 169 PS. 1984 ccm, 155 KW, 210 PS. 2298 ccm, 125 KW, 170 PS. 1368 ccm, 70 KW, 95 PS.

2298 ccm, 130 KW, 177 PS. 2298 ccm, 136 KW, 185 PS.

2298 ccm, 100 KW, 136 PS. 2498 ccm, 143 KW, 194 PS. 2498 ccm, 150 KW, 204 PS. 2597 ccm, 122 KW, 166 PS.

1461 ccm, 48 KW, 65 PS. 1598 ccm, 75 KW, 102 PS. E Evolution II 2.5. 2498 ccm, 173 KW, 235 PS. 2597 ccm, 118 KW, 160 PS. 1527 ccm, 40 KW, 54 PS. 1905 ccm, 50 KW, 68 PS. 1783 ccm, 79 KW, 107 PS. 2963 ccm, 123 KW, 167 PS. 1998 ccm, 83 KW, 113 PS. 2292 ccm, 88 KW, 120 PS. 1756 ccm, 74 KW, 101 PS. 1756 ccm, 66 KW, 90 PS. 2496 ccm, 85 KW, 116 PS. 1581 ccm, 66 KW, 90 PS. 2496 ccm, 96 KW, 130 PS. 2746 ccm, 118 KW, 160 PS.

2746 ccm, 136 KW, 185 PS. 2778 ccm, 96 KW, 130 PS.

1998 ccm, 107 KW, 146 PS. 2446 ccm, 129 KW, 175 PS. 2959 ccm, 150 KW, 204 PS. 2496 ccm, 110 KW, 150 PS.

1988 ccm, 63 KW, 86 PS. 1988 ccm, 70 KW, 95 PS. 2200 ccm, 66 KW, 90 PS. 2200 ccm, 77 KW, 105 PS. 2861 ccm, 140 KW, 190 PS.

2307 ccm, 81 KW, 110 PS. 1998 ccm, 100 KW, 136 PS.

1985 ccm, 98 KW, 133 PS. 2290 ccm, 110 KW, 150 PS.

1988 ccm, 62 KW, 84 PS. 2316 ccm, 85 KW, 116 PS. 1988 ccm, 69 KW, 94 PS.

1870 ccm, 66 KW, 90 PS. 1996 ccm, 74 KW, 101 PS. 1996 ccm, 80 KW, 109 PS. 1997 ccm, 85 KW, 115 PS.

1997 ccm, 96 KW, 131 PS. 2259 ccm, 116 KW, 158 PS. 2299 ccm, 100 KW, 136 PS. 2307 ccm, 80 KW, 109 PS.

2525 ccm, 103 KW, 140 PS. 2746 ccm, 115 KW, 156 PS. 2746 ccm, 130 KW, 177 PS.

1994 ccm, 147 KW, 200 PS. 2525 ccm, 95 KW, 129 PS. 1997 ccm, 74 KW, 101 PS.

1997 ccm, 80 KW, 109 PS. 2998 ccm, 59 KW, 80 PS. 2998 ccm, 65 KW, 88 PS. 1498 ccm, 66 KW, 90 PS.

1796 ccm, 66 KW, 90 PS. 1796 ccm, 70 KW, 95 PS. 1998 ccm, 77 KW, 105 PS.

1498 ccm, 52 KW, 71 PS. 1995 ccm, 119 KW, 162 PS. 1998 ccm, 85 KW, 116 PS. 1984 ccm, 93 KW, 126 PS. 2316 ccm, 99 KW, 135 PS.

1995 ccm, 151 KW, 205 PS. 1596 ccm, 73 KW, 100 PS.

2790 ccm, 182 KW, 247 PS. 2790 ccm, 184 KW, 250 PS.

1986 ccm, 85 KW, 115 PS. 2849 ccm, 100 KW, 136 PS. 2119 ccm, 100 KW, 136 PS. 1721 ccm, 78 KW, 106 PS.

1895 ccm, 103 KW, 140 PS. 2295 ccm, 142 KW, 193 PS.

1998 ccm, 132 KW, 180 PS. 1747 ccm, 83 KW, 113 PS. 1996 ccm, 148 KW, 202 PS. 1970 ccm, 110 KW, 150 PS.

1795 ccm, 94 KW, 128 PS. 1597 ccm, 66 KW, 90 PS. 1948 ccm, 102 KW, 139 PS. 1598 ccm, 199 KW, 270 PS. 1796 ccm, 107 KW, 146 PS.

2088 ccm, 80 KW, 109 PS. 1299 ccm, 37 KW, 50 PS. 1299 ccm, 44 KW, 60 PS. 1242 ccm, 55 KW, 75 PS. 1731 ccm, 85 KW, 115 PS. 1948 ccm, 100 KW, 136 PS. 1498 ccm, 75 KW, 102 PS. 1349 ccm, 62 KW, 84 PS. 1747 ccm, 96 KW, 131 PS. 1905 ccm, 68 KW, 92 PS. 1905 ccm, 51 KW, 70 PS. 1850 ccm, 85 KW, 115 PS. 1124 ccm, 44 KW, 60 PS. 1360 ccm, 55 KW, 75 PS.

1527 ccm, 40 KW, 55 PS. 2497 ccm, 129 KW, 175 PS. 1998 ccm, 114 KW, 155 PS. 1798 ccm, 112 KW, 152 PS. 1461 ccm, 81 KW, 110 PS.

1591 ccm, 99 KW, 135 PS. 1598 ccm, 147 KW, 200 PS. 1560 ccm, 84 KW, 114 PS. 1395 ccm, 103 KW, 140 PS. 1199 ccm, 53 KW, 72 PS. 1587 ccm, 85 KW, 115 PS. 1199 ccm, 60 KW, 82 PS. 1999 ccm, 122 KW, 166 PS. 1984 ccm, 195 KW, 265 PS. 1582 ccm, 85 KW, 116 PS. 2295 ccm, 110 KW, 150 PS. 1968 ccm, 130 KW, 177 PS. 1998 ccm, 141 KW, 192 PS.

1596 ccm, 61 KW, 83 PS. 1985 ccm, 75 KW, 102 PS.

2175 ccm, 82 KW, 112 PS. 2849 ccm, 114 KW, 155 PS.

1986 ccm, 68 KW, 92 PS. 1986 ccm, 77 KW, 105 PS. 1986 ccm, 87 KW, 118 PS.

1986 ccm, 81 KW, 110 PS. 1397 ccm, 51 KW, 69 PS. 1397 ccm, 53 KW, 72 PS. 2316 ccm, 86 KW, 117 PS. 2316 ccm, 95 KW, 129 PS.

2316 ccm, 117 KW, 159 PS. 2347 ccm, 88 KW, 120 PS. 2350 ccm, 88 KW, 120 PS. 1472 ccm, 65 KW, 88 PS. 1580 ccm, 54 KW, 73 PS.

1796 ccm, 62 KW, 84 PS. 1971 ccm, 60 KW, 82 PS.

2664 ccm, 100 KW, 136 PS. 1761 ccm, 73 KW, 99 PS. 2.8 - 5.3. 2791 ccm, 110 KW, 149 PS.

4235 ccm, 137 KW, 186 PS. 3153 ccm, 152 KW, 206 PS.

2316 ccm, 111 KW, 151 PS. 3453 ccm, 204 KW, 278 PS. 3453 ccm, 160 KW, 218 PS. 2922 ccm, 132 KW, 180 PS.

2922 ccm, 150 KW, 204 PS. 2.0 Turbo-16 S Cat.

1985 ccm, 125 KW, 170 PS. 1985 ccm, 103 KW, 140 PS. 1984 ccm, 155 KW, 211 PS.

1581 ccm, 61 KW, 83 PS. 2960 ccm, 132 KW, 180 PS. 1367 ccm, 52 KW, 71 PS. 2960 ccm, 138 KW, 188 PS.

2458 ccm, 151 KW, 205 PS. 2849 ccm, 115 KW, 156 PS. 1498 ccm, 44 KW, 60 PS. 2959 ccm, 162 KW, 220 PS.

2295 ccm, 107 KW, 146 PS. 1975 ccm, 102 KW, 139 PS. 1597 ccm, 73 KW, 99 PS. 1998 ccm, 96 KW, 131 PS. 1998 ccm, 85 KW, 115 PS. 2946 ccm, 140 KW, 190 PS. 1390 ccm, 74 KW, 101 PS.

1588 ccm, 77 KW, 105 PS. 1984 ccm, 166 KW, 226 PS. 1995 ccm, 63 KW, 86 PS.

2319 ccm, 166 KW, 226 PS. 1995 ccm, 88 KW, 120 PS. 1995 ccm, 128 KW, 174 PS. 1962 ccm, 102 KW, 138 PS. 1779 ccm, 89 KW, 121 PS. 1580 ccm, 69 KW, 94 PS. 2398 ccm, 125 KW, 170 PS. 2319 ccm, 176 KW, 240 PS. 2277 ccm, 75 KW, 102 PS.

2307 ccm, 66 KW, 90 PS. 1527 ccm, 43 KW, 58 PS. 1986 ccm, 89 KW, 121 PS.

1855 ccm, 147 KW, 200 PS. 1716 ccm, 44 KW, 60 PS. 1998 ccm, 120 KW, 163 PS.

1221 ccm, 26 KW, 35 PS. 1929 ccm, 44 KW, 60 PS. 1398 ccm, 111 KW, 151 PS. 1598 ccm, 85 KW, 116 PS. 1747 ccm, 106 KW, 144 PS.

1581 ccm, 63 KW, 86 PS. 1970 ccm, 114 KW, 155 PS. 1201 ccm, 47 KW, 64 PS. 2461 ccm, 103 KW, 140 PS. 1998 ccm, 162 KW, 220 PS. 1969 ccm, 119 KW, 162 PS. 2172 ccm, 119 KW, 162 PS. 1588 ccm, 123 KW, 167 PS.

2172 ccm, 135 KW, 184 PS. 1781 ccm, 165 KW, 224 PS. IMPORTANT NOTICE ABOUT PART FITMENT TO VEHICLE. Cars have different modifications and options, even if your model is mentioned in listing it does not guarantee that the item will fit your car 100% and therefore YOU ALSO NEED TO MAKE SURE THAT ORIGINAL PART NUMBER FOR NEEDED PART IS MENTIONED IN LISTING ITEM SPECIFICS SECTION. We will give you proper part number for needed spare part.

Packages sent by courier require signature. If you need our assistance, please let us to know. If you see that the package that courier tries to deliver is damaged, please fill up the claim form or do not accept it. NOTIFY US right away, we will arrange a replacement/reimburse your order A.

Please let us to know if you have not received our feedback, we will give feedback manually. If you can not find part you need, please send your car VIN (chassis number) and indicate what you need and we will send you link to listing where need spare part is. If needed part is not yet listed, we can activate listing with needed part in case if we can provide it. We sell only new original (genuine) and aftermarket parts, therefore if you search for discontinued car parts from very old or very exotic cars, we will not help you. The item "BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050" is in sale since Tuesday, January 2, 2018.

This item is in the category "Auto & Motorrad\ Teile\Auto-Ersatz- & -Reparaturteile\Autoelektrik\Batterien".eu" and is located in RIGA. This item can be shipped worldwide.

 • Hersteller: BOSCH
 • Herstellernummer: 0 092 S30 050
 • Voltage [V]: 12
 • Battery Capacity [Ah]: 56
 • Cold-test Current, EN [A]: 480
 • Length [mm]: 242
 • Width [mm]: 175
 • Height [mm]: 190
 • Referenznummer(n) OE: 61 21 1 371 405
 • Referenznummer(n) OEM: EC550
 • Marke: BOSCH


BOSCH Starter Battery S3 0 092 S30 050